Algemene Lesvoorwaarden

Profrssional tennis services logo


VOORWAARDEN M.B.T. INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven bij PTS is gedurende het hele jaar mogelijk; dit kan uiterlijk één week voor het begin van elke nieuwe maand.
 2. De trainingen worden verzorgd op de buitenbanen van het Tennispark de Hout in de zomerseizoen en bij de Pesiehal in de winterseizoen.
 3. Cursist hoeft geen lid te zijn van het tennispark waar de tennislessen gevolgd zullen worden. De inschrijving voor de tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen, indien gewenst.
 4. De lestijden zijn afhankelijk van het trainingsprogramma van de cursist en de beschikbaarheid van de trainer. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tijdstippen vanuit een eerder opgesteld programma.
 5. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren, trainingsprogramma en/of andere relevante criteria).
 6. Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten en ouders.
 7. Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de Kerstdagen) en in de zomervakantie. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de lesdata op de website van PTS.

 

AFWEZIGHEID/ VERVALLEN VAN LESSEN/ ONGEVALLEN

 

 1. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer dient u altijd contact op te nemen met de trainer.
 2. Indien een reguliere les niet kan doorgaan (omdat de tennisbanen onbespeelbaar zijn) kan de trainer besluiten tot een alternatieve les vorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
 3. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze ingehaald volgens het volgende principe. De eerste les wordt niet ingehaald, de tweede les wel, de derde niet en de eventuele vierde weer wel. Het aantal inhaallessen is daarbij gemaximaliseerd tot twee. De inhaallessen worden normaliter aangeboden in de dagen geselecteerd door de trainer. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald.
 4. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt er géén restitutie van het lesgeld.
 5. Bij absentie dient men zich bij de trainer af te melden. Gemiste lessen als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de groep hierdoor niet aangetast wordt. Bij een blessure/ ziekte heeft u echter geen recht op het inhalen van een volle maand of restitutie van het lesgeld. Hier zal altijd goed overleg met de trainer aan vooraf moeten gaan.
 6. Gemiste privélessen worden bij tijdige afmelding (minimaal 1 dag voor de afgesproken datum) indien mogelijk ingehaald.
 7. PTS/ de trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 8. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, worden in principe altijd ingehaald. 

 

  BETALINGS VOORWAARDEN

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, wordt van deze regel afgeweken.

 

Indien u voorafgaand aan de eerste training geen andere betalingsregeling met de trainer overeengekomen bent, geldt dat u binnen 2 weken na aanvang van de lessen het lesgeld dient te voldoen. Tevens zijn in dit geval administratiekosten van €15.- van toepassing.

1.  Alle prijzen zijn inclusief baanhuur, lessen en BTW .

2.  Inschrijven verplicht u tot het betalen van het volledige lesgeld.

3.  Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt u binnen 14 dagen een herinnering en brengen wij naast het

lesgeld € 15,00 administratiekosten in rekening.

4. Wanneer u zich heeft ingeschreven, dan kunt u zich uiterlijk een week voor aanvang van de lessen afmelden, alleen

onder de voorwaarde dat u kunt aantonen dat u een langdurige beperkende ziekte hebt of een blessure die langer dan

twee maanden zal duren. Alle andere redenen zijn geen reden om niet het volledige lesgeld te betalen.

5. Niet tijdige betaling betekent dat u niet kan deelnemen aan de tennislessen.

6. De tarieven van de lesprogramma’s  staan vermeld op de website

7  Indien een lesgroep onvolledig is wordt de lestijd in overleg ingekort of het cursusbedrag aangepast naar het aantal

leerlingen. Een incomplete lesgroep is voor de leerling geen reden om de cursus af te zeggen. PTS Tennisschool kan besluiten

 

om bij onvoldoende aantal leerlingen de cursus te annuleren.